poniedziałek, 15 lipca 2013

TAKŻE czy TAK ŻE i czy TAK ŻE czy TAK, ŻE?

Dziś krótko, podobnie jak wczoraj, ale wydaje mi się, że treściwie. Wielu z Państwa nie zauważa różnicy pomiędzy zwrotami tak że oraz także. W języku mówionym nie stanowi to aż tak wielkiego znaczenia, ale co z językiem pisanym?

Rzecz jest bardzo prosta. Zwrot pisany oddzielnie (tak że) oznacza więc (jest zatem spójnikiem), zaś pisane łącznie (także) znaczy również (jest to partykuła). Dlatego napiszemy: Tort wyglądał apetycznie, tak że od razu chciałem go zjeść, a gdy zwrot oznacza również napiszemy: Wśród zaproszonych gości można było dostrzec także przedstawicieli miasta.

Na koniec jeszcze o przecinku w połączeniu tak że. Jak Państwo zauważyli, przecinek stawiamy przed całym zwrotem, np. Było mu zimno, tak że dostał drgawek (NIE: Było mu zimno tak, że dostał drgawek). Jeśli wyrazy tak oraz że nie znajdują się obok siebie, przecinek stawiamy przed że, np. Było mu tak zimno, że dostał drgawek.