O autorze

Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Technicznych im. Jana Pawła II w Zbąszynku (obecnie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego). Studiowałem filologię polską na Uniwersytecie Zielonogórskim (pracę licencjacką dotyczącą sposobu kreowania Juliusza Słowackiego jako bohatera literackiego w kryminale „retro” Jul Pawła Goźlińskiego napisałem pod kierunkiem dr Anety Narolskiej), a następnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w ramach seminarium prof. Haliny Zgółkowej obroniłem pracę magisterską poświęconą świadomości językowej nauczycieli. Trudno powiedzieć, który z działów studiowanego przeze mnie kierunku interesuje mnie bardziej – literaturo- czy językoznawstwo. Myślę, że proporcje rozkładają się po połowie (widać to wyraźnie chociażby po analizie podejmowanych tematów prac dyplomowych). Wśród moich ulubionych przedmiotów znajdowały się zarówno gramatyka opisowa języka polskiego oraz kultura języka, jak i szeroko pojęte przedmioty z zakresu historii literatury (od literatury staropolskiej przez literaturę powszechną do literatury najnowszej) ze szczególnym uwzględnieniem literackiego wieku XIX (głównie literatura romantyzmu i pozytywizmu). Aktualnie jednak swoje zainteresowania filologiczne w znacznej mierze skupiam na zagadnieniach lingwistycznych. 

Poza niniejszą stroną swoje porady językowe publikowałem na stronie internetowej Poradni Językowej Uniwersytetu Zielonogórskiego. Obecnie współpracuję z czasopismem „Polonistyka”, na łamach którego prowadzę Polonistyczne rozważania o kulturze i poprawności języka (zamieszczane od marca 2016 r.). Cała moja działalność na rzecz języka, literatury i kultury dostępna jest w zakładce Dodatkowa aktywność

Pochodzę ze Zbąszynka. To mała miejscowość w województwie lubuskim, z którą jestem bardzo związany. Na co dzień mieszkam jednak w Poznaniu, gdzie pracuję jako nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej i Gimnazjum Spark Academy w Poznaniu. Prowadzę język polski w kl. IV, V, VI oraz VII, ponadto w dwóch pierwszych z wymienionych klas mam przyjemność pełnić zaszczytne obowiązki wychowawcy.

Blog powstał bardzo spontanicznie 26 czerwca 2013 roku podczas towarzyskiego spotkania w gronie znajomych. W nim to poruszam problematykę stricte językową. Wspólnie z Państwem chciałbym m.in. brać pod lupę różnego rodzaju błędy językowe, ale nie tylko, blog bowiem w moim założeniu jest swoistą poradnią językową. Poradnią, która ma przynosić wymierne korzyści tak Wam, jak i mnie. Nie czuję się alfą i omegą w dziedzinie, o której się wypowiadam. Liczę raczej na to, że prowadząc ową poradnię, będę się udoskonalać, szlifować swój warsztat. Szanowni Państwo, proszę zatem bez skrępowania zwracać mi uwagę na błędy, jakie wyjdą „spod mojego pióra”. Mam nadzieję jednak, że aż tak wiele ich nie będzie.

Zachęcam do kontaktowania się ze mną drogą elektroniczną. Na wszelkie uwagi i sugestie czekam pod adresem: kamil_kromski@wp.pl lub na Facebooku.

Pozdrawiam serdecznie
Kamil Kromski