czwartek, 31 marca 2016

„Pochmurno” czy „pochmurnie”?

Czy w taki dzień jak dziś, gdy niebo pokryte jest chmurami, mówimy, że jest pochmurno czy pochmurnie? Który z przysłówków jest poprawny?

W tym pojedynku zwycięzcy wskazać nie można, ponieważ zarówno forma pochmurno, jak i pochmurnie jest w równej mierze poprawna. Często odprzymiotnikowe przysłówki utworzone od przymiotników zakończonych na -ny mogą przyjmować dwie formy. Tak jest niewątpliwie w wypadku przysłówka pochmurno i pochmurnie, ale również w wypadku wielu innych (por. mroźno oraz mroźnie lub fajno i fajnie).