sobota, 19 marca 2016

Dlaczego „okamgnienie” piszemy łącznie?

Okamgnienie, czyli inaczej ‘chwila, moment’ to wyraz dość często używany w języku polskim. Obok takich wyrazów, jak Wielkanoc, wiarygodny, poniewczasie, pomału, a także np. widzimisię w znaczeniu ‘kaprys, zachcianka’ stanowią grupę wyrazów określanych jako zrosty i dlatego też piszemy je łącznie. Tych zrostów w polszczyźnie jest wiele, podane wyżej stanowią jedynie przykład.

Warto pamiętać o wyrażeniu w okamgnieniu. Używamy go, gdy chcemy powiedzieć, że to, o czym mówimy, wydarzyło się w bardzo krótkim czasie czy wręcz natychmiast. Ono – jak zostało już powiedziane – nie jest zrostem, lecz wyrażeniem, w związku z czym zapisujemy  je rozłącznie.