niedziela, 3 kwietnia 2016

„Na komputerze” czy „przy komputerze”?

Która forma dotycząca korzystania z komputera jest poprawna? Siedzieć na komputerze czy siedzieć przy komputerze?

Nowy słownik poprawnej polszczyzny pod red. A. Markowskiego uważa za poprawną formę na komputerze i przy komputerze, przy czym w odniesieniu do czasownika pracować. Komputer w tym ujęciu ujmowany jest jako narzędzie pracy. O czasowniku siedzieć mowy nie ma, ale w jakiejś mierze powyższa zasada miałaby uzasadnienie, przynajmniej na poziomie normy potocznej.

Ktoś, kto siedzi na komputerze, dosłownie na nim na pewno nie siedzi, tylko przy nim pracuje. I można uznać formę siedzieć na komputerze, aczkolwiek będzie ona miała, co już mówiłem, charakter potoczny (podobnie jak inne tego typu sformułowania, por. na kasie). W mowie oficjalnej zdecydowanie lepiej użyć innej formy, tj. siedzieć przy komputerze, pracować przy komputerze lub ewentualnie pracować na komputerze.