piątek, 4 marca 2016

Kiedy przed „a” przecinka NIE STAWIAĆ?

Spójnik a – jakże często wykorzystywany zarówno w języku mówionym, jak i pisanym – może czasami sprawiać trudności natury interpunkcyjnej. Najczęściej bowiem wymaga on przed sobą przecinka, są jednak sytuacje, gdy przecinek przed a to błąd.

Jeśli spójnik ten łączy nam różne rodzaje zdań, będące składnikami zdania złożonego, to zawsze stawiamy przed nim przecinek. Oto przykłady (1) Wczoraj nie miałeś dla mnie czasu, a dziś go znalazłeś? (2) Napiszę to za Ciebie, a ty w ramach podziękowań zaprosisz mnie do kina. Pamiętamy o przecinku przed spójnikiem a w zdaniach pojedynczych, gdy przeciwstawia on nam treści, np. (1) Trzeba było zrobić to wczoraj, a nie dziś. (2) Jak zwykle, ja o niebie, a ty chlebie.

Gdy natomiast spójnik ten ma funkcję łączenia treści (pełni zatem tę samą funkcję, którą pełnić może spójnik i), nie stawiamy przecinka. Podajmy dla przykładu: (1) Pociąg utknął między Poznaniem a Krzyżem. (2) Słoń a sprawa polska. (3) Było słonecznie a wietrznie. Jak zauważają słowniki, to trzecie użycie ma już dziś charakter dość przestarzały.