czwartek, 10 marca 2016

O różnicy między „degustowanym” a „zdegustowanym”

Jaki jest związek pomiędzy czasownikiem degustować a zdegustować? Współcześnie wyrazy te oznaczają coś zupełnie innego, zupełnie odmiennego. Dawniej natomiast – co ciekawe – były semantycznie bardzo zbliżone.

Czasownik degustować wielu osobom przez skojarzenie z wyrazem zdegustowany kojarzy się ze zniechęcaniem kogoś do czegoś. Swego czasu taka interpretacja miałaby uzasadnienie, gdyż rzeczywiście wyraz ten znaczył kiedyś ‘wywołać czyjąś niechęć’. Owa niechęć i niezadowolenie dziś zachowane są w zbliżonym wyrazie, czyli zdegustować. Degustować z kolei to obecnie czasownik, który oznacza, najogólniej rzecz ujmując, ‘próbowanie i smakowanie potraw i napojów’.