piątek, 2 października 2015

„Dziecinny” a „dziecięcy”

Jaka jest różnica pomiędzy wyrazami dziecinny a dziecięcy? Oba pochodzą od rzeczownika dziecko, a na czym polega różnica?

Diabeł oczywiście tkwi w szczegółach, a w wypadku powyższych wyrazów różnica polega na znaczeniu. Prawdą jest, że wyrazy te powstały od rzeczownika dziecko, jednak zarówno dziecinny, jak i dziecięcy zostały utworzone za pomocą różnych przyrostków, które niosą z sobą różne znaczenia. 

Dziecinny to – najprościej – taki, który jest właściwy dziecku, np. Piotrek jest bardzo dziecinny (in. zachowuje się jak dziecko). Dziecięcy zaś oznacza coś, co do dzieci należy, np. Pokój dziecięcy (in. pokój dziecka).