wtorek, 20 października 2015

Skrót od rzeczownika „tysiąc” – ze zmiękczeniem czy bez?

Czy skrót tyś. utworzony od rzeczownika tysiąc zapisany jest poprawnie? Nie, nie zgadza się on bowiem z ogólną zasadą skracania wyrazów. O tym, kiedy pozostawiamy znak diakrytyczny w skrócie, a kiedy należy go pominąć, traktują poniższe rozważania. 

Sprawa jest dosyć prosta. Oto bowiem wystarczy zapamiętać, że jeżeli skrót kończy się na spółgłoskę miękką, ale tę miękkość zaznaczamy w wyrazie literą i, znaku diakrytycznego nie stawiamy, bo też w wyrazie nieskróconym takiego znaku nie ma (por. os., bo osiedle; godz., bo godzina; ryc., bo rycina itp.). 

Kreseczkę nad ostatnią literą skracanego wyrazu zachowujemy wówczas, gdy ów znak obecny jest w wyrazie nieskracalnym, tzn. wtedy, kiedy miękkość spółgłoski jest zaznaczona właśnie znakiem diakrytycznym, np. żeń., bo żeński. 

Z powyższego wykładu widać wyraźnie, że od wyrazu tysiąc poprawnie utworzony skrót musi mieć formę: tys.