piątek, 23 października 2015

Co to znaczy, że ktoś jest „pretensjonalny”?

Jakiś czas temu pisałem o tym, że często przymiotnik spolegliwy jest mylnie interpretowany jako ‘taki, który łatwo ustępuje i podporządkowuje się innym’ (przypomnij sobie artykuł). Dziś także zajmę się przymiotnikiem, który nierzadko jest używany w złym znaczeniu. Mowa o przymiotniku pretensjonalny. Co on oznacza?

Pretensjonalny często używany jest w znaczeniu ‘mający pretensje’, podczas gdy jego znaczenie  rzeczywiste brzmi następująco: pretensjonalny = (1) ‘zachowujący się sztucznie, krygujący się’, (2) ‘zbyt wyszukany, świadczący o złym guście’. Widać wyraźnie, że o żadnych pretensjach jako takich mowy być tutaj nie może, prawda? 

Mechanizm tego błędu językowego (w kulturze języka określa się go mianem innowacji językowej funkcjonalnie nieuzasadnionej) polega właśnie na skojarzeniu przymiotnika pretensjonalny z rzeczownikiem pretensja, co samo w sobie nie jest złe, o ile nie kojarzymy tego z pretensją oznaczającą ‘żal, urazę, niechęć’ bądź ‘wymaganie, żądanie, roszczenie’. Należy pamiętać, że ów wyraz powstał od przestarzałego już dziś znaczenia pretensji, czyli ‘przesadnie wysokiego mniemania o sobie, o swojej powierzchowności, urodzie, intelekcie’. Pamiętajmy zatem, że pretensjonalny to in. taki sztuczny, nienaturalny.