piątek, 9 października 2015

O „winogronach” uwaga językowa

Foto: Wikipedia  
Winogrona to taki typ owocu, który rzadko spożywamy w postaci jednej sztuki. Jemy je najczęściej garściami. To powoduje, że rzeczownik ten rzadko bywa używany w liczbie pojedynczej, co z kolei sprawia często, że popełniamy błędy, stosując tę właśnie liczbę. O tym, na czym ten błąd polega, traktuje dzisiejszy artykuł.

Pomyłki, które nie są rzadkością, jeśli idzie o liczbę pojedynczą tego wyrazu, wynikają z niepoprawnego określenia rodzaju omawianego dziś rzeczownika. Określmy zatem rodzaj raz, a dobrze. Słowo to jest rodzaju nijakiego (nie męskiego!), zatem domyślamy się już, że w mianowniku liczby pojedynczej ma ono formę (to) winogrono i nigdy (ten) winogron. Ta forma bowiem zarezerwowana jest dla dopełniacza liczby mnogiej (por. nie lubię tych winogron).