poniedziałek, 26 października 2015

„Jednostronicowy” a „jednostronny”

Gdy drukujemy dokumenty lub różnego rodzaju prace zaliczeniowe w profesjonalnych punktach drukarskich, niejednokrotnie pytają nas, czy dany dokument wydrukować jednostronnie. Czym przymiotnik jednostronny różni się od jednostronicowego? Oczywiście znaczeniem.

Jednostronny ma wiele znaczeń. To – jak głosi słownik – (1) ‘taki, który porusza się w jednym kierunku’; (2) ‘taki, który jest wykonywany przez jedną ze stron’, np. władze państwa, dowództwo armii; (3) ‘taki, który ma wąski zakres’ i wreszcie (4) ‘taki, który znajduje się na jednej z dwóch stron’. Jednostronicowy z kolei to ‘taki, który zajmuje jedną stronę’. Zatem druk może być wyłącznie jednostronny albo wielostronny, nigdy natomiast jednostronicowy. Tym epitetem bowiem określamy na przykład artykuły w prasie, jeśli zajmują nie więcej niż stronę.