niedziela, 11 października 2015

Gdzie postawić kropkę w wielowyrazowych skrótach?

Dlaczego w skrócie od wyrażenia jak wyżej kropkę stawia się na końcu całego skrótu (jw.), a w skróconej formie wyrażenia pełniący obowiązki pomiędzy dwiema literami (p.o.)? Czy nie brakuje tu konsekwencji?

Oczywiście o żadnym braku konsekwencji w tym wypadku mowy być nie może, mimo że rzeczywiście wspomniane skróty pisze się zgoła inaczej. Rzecz wynika z zasad, a dla poszczególnych zwrotów, które wskazałem wyżej, brzmią one niejednakowo.

Jeśli bowiem mamy do czynienia ze związkiem dwu- lub wielowyrazowym, w skład którego wchodzą wyrazy rozpoczynające się od spółgłoski (por. wspomniane już wyrażenie jak wyżej oraz inne, np. do spraw, i tak dalej, ciąg dalszy nastąpi), to wówczas stawiamy jedną tylko kropkę, którą umieszcza się na końcu całego skrótu. Oto przykłady: jw., ds., itd., cdn. 

Gdy z kolei dwu- lub wielowyrazowa nazwa składa się z członów zaczynających się od samogłosek lub samogłoski (np. pełniący obowiązki, ale też naszej ery czy ograniczona odpowiedzialność), kropkę stawia się po skrócie każdego wyrazu, np. p.o., n.e., z o.o.).