niedziela, 2 sierpnia 2015

O znaczeniu słowa „spolegliwy” dawniej i dziś

Czy wiedzą Państwo, co oznacza słowo spolegliwy? Przymiotnik ten, jak się okazuje, ma dwa znaczenia. Dzisiaj kilka słów o zmianie znaczeniowej tego właśnie wyrazu.

Na ogół spolegliwy to ‘taki, który wzbudza zaufanie i można na nim polegać’. Związek z poleganiem dostrzec można w cząstce -poleg-, która zwana jest morfemem leksykalnym. W użyciu potocznym jednak wyraz używany był coraz częściej w znaczeniu ‘taki, który łatwo ustępuje i podporządkowuje się innym’. Używanie przymiotnika w tym drugim znaczeniu stało się w pewnym momencie na tyle częste, że postanowiono objąć go kwalifikatorem pot., co oznacza, że często stosuje się go w języku potocznym.

Ponieważ jednak napisane jest, że spolegliwy w odniesieniu do osoby uległej ma charakter potoczny, w języku oficjalnym powinniśmy wystrzegać się użycia wyrazu w tym oto znaczeniu. Pamiętajmy, że spolegliwy to częściej ta osoba, na której możemy poleg.