środa, 3 czerwca 2015

Pisownia liczebników z końcówką „-lecie”

Czy poprawny jest zapis liczebników , na który składa się liczba i końcówka -lecie (por. 15-lecie, 100-lecie itp.)? Temu właśnie zagadnieniu poświęcony jest niniejszy artykuł.

Zacznijmy od tego, że zapis wyrazów, w którego części znajduje się liczba, musi być zapisany z łącznikiem. W związku z tym przykładów podanych wyżej nie można zapisać inaczej, ewentualnie zamiast cyfry arabskiej, możemy zastosować rzymską. W ubiegłym roku miałem przyjemność uczęszczania na wykłady i ćwiczenia z historii literatury Młodej Polski i XX-lecia międzywojennego, chociaż równie dobrze byłoby, gdyby zapisano tę nazwę jako historię literatury Młodej Polski i 20-lecia międzywojennego.

Powyższa zasada tyczy się również takich wyrazów, jak np. dziesięciozłotowy (10-złotowy), dwunastoprocentowy (12-procentowy) czy piętnastoletni (15-letni).