piątek, 19 czerwca 2015

Kilka słów o „kluskach”, „łazankach” i „rodzynkach”, czyli o rzeczownikach dwurodzajowych

We współczesnej polszczyźnie jest wiele rzeczowników charakteryzujących się dwurodzajowością. Oznacza to, że dany rzeczownik może przybrać zupełnie dwa różne rodzaje, przez co budzi dużo wątpliwości. Często, jak się okazuje, niepotrzebnie. Rzecz dotyczy zwłaszcza tych rzeczowników, które zwykle używane są w liczbie mnogiej. 

Do analizowanej grupy wyrazowej z pewnością zaliczyć należy takie rzeczowniki, jak kluski, łazanki, rodzynki. Wszystkie wymienione w liczbie pojedynczej mogą mieć zarówno rodzaj męski (ten klusek, ten łazanek oraz ten rodzynek), jak i rodzaj żeński (wówczas powiemy: ta kluska, ta łazanka i ta rodzynka).

Należy jednak wiedzieć, że dokonując wyboru danej formy rzeczownika, musimy odmieniać go w sposób konsekwentny, a co za tym idzie – świadomy. Oto bowiem jeżeli wybierzemy formy męskie omawianych dziś rzeczowników, to poprawna forma dopełniacza liczby mnogiej przybiera postaci: tych klusków (nie: klusek), tych łazanków (nie: łazanek) oraz tych rodzynków (nie: rodzynek). Jeśli jednak decydujemy się na rodzaj żeński, postać dopełniacza liczby mnogiej brzmi: tych klusek (nie: klusków), tych łazanek (nie: „łazanków”), tych rodzynek (nie: rodzynków).