czwartek, 11 czerwca 2015

Czy rzeczownik „kolokwium” się odmienia?


Koniec każdego semestru na studiach to taki czas, kiedy wyrazy egzamin, kolokwium, sprawdzian itp. odmieniane są przez wszystkie przypadki. Jednak jeden ze wskazanych wyrazów może jak gdyby nie chcieć poddać się deklinacji.

Wyrazem, o którym mowa, jest kolokwium. To specyficzny rzeczownik łacińskiego pochodzenia (łac. colloquium). Zgodnie z zasadą odmienia się on tylko w liczbie mnogiej, w liczbie pojedynczej zaś, jak wiele innych wyrazów z końcówką -um (zob. odmianę rzeczowników „gimnazjum”, „liceum” i „technikum”), pozostaje nieodmienny. Stąd jeśli pewnego dnia mamy jedno kolokwium, powiemy na przykład: Nie zaliczyłem tego kolokwium, gdy natomiast w ciągu jednego dnia będziemy mieli zaplanowane co najmniej dwa kolokwia, powiemy: Nie zaliczyłem tych kolokwiów.

Oczywiście nikomu niepowodzeń na kolokwiach nie życzę. Jest wręcz odwrotnie – wszystkim studentom borykającym się z kolokwiami i innymi egzaminami życzę samych zaliczeń na piątkę!

Poniżej prezentuję tabelkę podsumowującą dzisiejsze rozważania, warto ją sobie dokładnie przeanalizować:


KOLOKWIUM

l. poj.
l. mn.
M.
Kolokwium
Kolokwia
D.
Kolokwium
Kolokwiów
C.
Kolokwium
Kolokwiom
B.
Kolokwium
Kolokwia
N.
Kolokwium
Kolokwiami
Ms.
Kolokwium
Kolokwiach
W.
Kolokwium
Kolokwia