wtorek, 9 czerwca 2015

Jak poprawnie odmieniać czasownik „łgać”?

Od czasu do czasu poświęcam swoje artykuły czasownikom sprawiającym niemałą trudność podczas odmiany. Nie ma co ukrywać – takich czasowników w polszczyźnie nie brakuje, dlatego dzisiejsze zagadnienie tyczyć się będzie odmiany kolejnego wyrazu zaliczanego do tej części mowy. Tym razem rzecz dotyczyć będzie poprawnej odmiany czasownika łgać.

Wielu z Państwa będzie może zaskoczonym wiadomością, że w czasie teraźniejszym czasownik nie odmienia się w taki sposób, że mówimy: ja łgam, ty łgasz, on łga itd. Ten typ odmiany uznawany jest za niepoprawny. W czasie teraźniejszym konieczna jest bowiem wymiana głosek w temacie tego czasownika (g:ż), sam czasownik zaś odmienia się według wzoru: -ę, -esz, stąd poprawna odmiana jest następująca: ja łżę, ty łżesz, on/ona/ono łże, my łżemy, wy łżecie, oni/one łżą.

Zachowanie głoski g w temacie poprawne jest tylko w czasie przeszłym, przemawia za tym aspekt fonetyczny, łatwiej bowiem tego typu wyrazy wymówić. Wówczas koniugacja tego czasownika poprawna jest wyłącznie wtedy, kiedy przybierze on takie oto formy: ja łgałem lub łgałam, ty łgałeś lub łgałaś, on łgał, ona łgała, ono łgało, my łgaliśmy lub łgałyśmy, wy łgaliście lub łgałyście, oni łgali, one łgały.