piątek, 5 czerwca 2015

„Ręce” w połączeniu z liczebnikiem „dwa”

Zapytano mnie o to, z jakim liczebnikiem łączy się rzeczownik ręce. Powiemy dwie ręce czy dwoje rąk? W zasadzie obie wersje są poprawne, obie jednak wymagają krótkiego komentarza.

Wyrażenie dwie ręce uważane jest jako takie, które w polszczyźnie występuje częściej. Ma ono charakter neutralny i odmienia się następująco: dwóch rąk, dwom rękom lub dwóm rękom (tak dwom, jak i dwóm są bezbłędne), dwie ręce, dwiema rękami lub dwoma rękoma (opcja druga to pozostałość po liczbie podwójnej), dwóch rękach.

Jeśli idzie zaś o formę dwoje rąk uchodzi ona za bardziej książkową, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by używać tej konstrukcji w mowie żywej. Odmiana zaś nie jest skomplikowana, oto ona: dwojga rąk, dwojgu rękom, dwoje rąk, dwojgiem rąk, dwojgu rękach.