sobota, 30 maja 2015

O nauczycielach polonistach i innych nauczycielach także

Dzisiaj rozważania tyczą się m.in. nauczycieli polonistów, ale oczywiście będę mówił o nich wyłącznie z perspektywy poprawnościowej. Nie chodzi o ich kompetencje w zakresie nauczania, lecz o pisownię nazwy, którą podałem wyżej.

W jaki sposób poprawnie zapisać tego typu nazwę? Pytam, ponieważ niedawno widziałem taki wyraz zapisany łącznie z dywizem, czyli „nauczyciel-polonista”. Taki zapis, Mili Państwo, to niestety błąd, a poprawnie użyte owo wyrażenie będzie wówczas, jeśli oddzielimy od siebie te rzeczowniki.

Rozdzielna pisownia tego typu zestawień jest logicznie umotywowana – są one bowiem nierównorzędne znaczeniowo. Drugi człon jest określeniem pierwszego, stąd „nauczyciela polonistę” i dalej – „nauczyciela anglistę”, „nauczyciela matematyka”, „nauczyciela historyka” itd. łączy to, że wszyscy wymienieni są nauczycielami, ale różni ich to, że każdy z nich specjalizuje się w nauczaniu innych przedmiotów, dlatego też nie łączymy tych nazw w żaden sposób.