sobota, 13 czerwca 2015

Problematyczne nazwisko Turnau

Dzisiaj pragnę pochylić się nad nazwiskiem Turnau. Okazuje się bowiem, że nie jest to nazwisko, które odmienia się w sposób oczywisty, dlatego też przedstawię Państwu formy przypadków zależnych omawianego wyrazu.

Trzeba zacząć od tego, że oczywiście nazwisko Turnau się odmienia i należy to robić. Stąd mówimy: Nie było Grzegorza Turnaua (dopełniacz), Przyglądam się Grzegorzowi Turnauowi (celownik), Widzę Grzegorza Turnaua (biernik) oraz Rozmawiałem z Grzegorzem Turnauem (narzędnik). Największy kłopot w wypadku tego nazwiska stanowi ustalenie postaci miejscownika i jednocześnie wołacza.

Można by powiedzieć, że mówi się o [turnale]. Jak zauważają jednak językoznawcy, nie wiadomo wówczas, w jaki sposób poprawnie zapisać tę formę: Mówię o Grzegorzu Turnale czy Mówię o Grzegorzu Turnaue. W związku z czym w wypadku miejscownika i wołacza zaleca się nieodmienianie tego nazwiska, a jego przypadek gramatyczny sygnalizować odmienionym imieniem, toteż nie będzie błędu, gdy powiemy i napiszemy: Mówię o Grzegorzu Turnau.