sobota, 27 czerwca 2015

Jak zapisywać nazwy epok literackich?

Przeglądając zagadnienia do obrony, natknąłem się na taką oto tezę: „Główne nurty polskiego Oświecenia”. Czyżby poloniści popełnili błąd, konstruując w ten sposób zagadnienie? Jakimi literami zapisujemy nazwy epok literackich?

Zasadniczo nazwy okresów, epok i prądów literackich zapisujemy małymi literami. Wyjątek od tej reguły stanowi Młoda Polska, którą zawsze należy zapisywać wielkimi literami, ponieważ jest to nazwa wielowyrazowa i oznacza nie tylko prąd kulturalny lub kierunek literacki, ale też grupę osób z nią związaną (por. też np. Młode Czechy).

W powyższym pytaniu dotyczącym oświecenia nie ma jednak błędu. Wynika to z zasady, która mówi, że tego typu nazwy, czyli nazwy okresów, epok i prądów literackich można zapisać wielką literą. Nie ma zatem błędu, jeśli napiszemy oświecenie małą literą, jednak bez zahamowań można też pokusić się o wielką literę (Oświecenie). Osobiście preferuję pisownię małą literą.