czwartek, 25 czerwca 2015

Uwagi na temat pisowni marek samochodów

Dzisiaj pragnę skupić się na zagadnieniu, przed którym ja sam musiałem się pochylić niedawno. Zastanówmy się przez chwilę, jak należy zapisywać nazwy marek samochodowych i ich typów – wielkimi czy małymi literami? Odpowiedź na to pytanie przynoszą dzisiejsze rozważania.

Zasada ortograficzna mówi, że nazwy firm, marek i typów wyrobów przemysłowych zapisujemy wielkimi literami (np. samochód marki Polonez oraz samochód ‘Polonez’ – w drugim przykładzie pamiętać trzeba o cudzysłowie). Należy jednak wiedzieć, że istnieje jeszcze reguła, która głosi, że jeżeli tego typu nazwa samochodów używana jest jako nazwa pospolita konkretnych przedmiotów, a nie jako nazwa marek i typów, należy użyć wtenczas małej litery, np. fiat, mercedes.

Mówiąc prościej, reguła ta traktuje o ortograficznej opozycji typu Renault (‘marka pojazdów’) oraz renault (‘samochód marki Renault’). Jak widać, oba zapisy (wielką i małą literą) są równoprawne, a to, którego zapisu użyć, generuje kontekst.