niedziela, 21 czerwca 2015

„Kalka” i „kaleka” w dopełniaczu liczby mnogiej

Językowe rozważania młodego polonisty
www.filologpolski.blogspot.com

To, że kalka i kaleka to nie to samo, wiedzą, jak mniemam, wszyscy. Często jednak w dopełniaczu liczby mnogiej omawiane wyżej rzeczowniki odmieniane są jednakowo. Jest to jednak błąd. 

Kalka, której różne znaczenia podane są wyżej (kliknij, aby powiększyć), w dopełniaczu liczby mnogiej przyjmuje postać kalk (np. Tych kalk językowych w polszczyźnie jest zdecydowanie za dużo), nie kalek, jak można by przypuszczać. Ta druga postać bowiem jest zarezerwowana dla rzeczownika kaleka, którego definicje słownikowe również zostały na samym początku przytoczone. 

Warto zauważyć, że rzeczownik kaleka w mianowniku liczby mnogiej może przybrać dwie formy – albo (te) kaleki, albo (ci) kalecy. „Kalka” zaś w mianowniku liczby mnogiej to oczywiście kalki i tu o żadnej wariantywności mowy być nie może.