środa, 6 maja 2015

O lekkości i miękkości w liczbie mnogiej

Dwa wskazane w temacie wyrazy, gdy staną się przymiotnikami utworzonymi od tych rzeczowników (lekki, miękki), z powodu zbitki dwóch tych samych głosek obok siebie, sprawiają kłopoty przy liczbie mnogiej rodzaju męskoosobowego. O tym, jak poprawnie wyglądają te formy, traktuje dzisiejszy artykuł.

Rzecz – wbrew pozorom – nie jest trudna, trzeba tylko zapamiętać nieskomplikowaną regułę, mianowicie tę, zgodnie z którą głoska k w polszczyźnie wymienia się na c (por. matka : matce). W związku z powyższym przymiotniki lekki, miękki w liczbie mnogiej rodzaju męskoosobowego są poprawne tylko wówczas, kiedy przybiorą formę lekcy oraz miękcy. Wszystkie inne (np. leccy, letcy) uznać należy za błąd, tym samym nie wolno ich używać. 

Biorąc pod uwagę to wszystko, o czym była mowa, wiemy już na przykład, że mężczyźni mogą być wyłącznie lekcy lub miękcy. Z kobietami problemu nie mamy, bez żadnych kłopotów powiemy bowiem, że mogą być one lekkie lub miękkie. W tym wypadku alternacja nie zachodzi.