piątek, 15 maja 2015

Uwaga poprawnościowa na temat „okej”

Bardzo chętnie na potwierdzenie, że wszystko u nas w porządku, mówimy „okej”. Używamy tego sformułowania również wtedy, gdy na przykład chcemy wyrazić zgodę. Czy wiemy, jak poprawnie zapisać ów wyraz?

Powszechnie spotyka się aż 4 formy. Zapis angielski, czyli „okay”, formę spolszczoną „okej” oraz dwa różne skróty – pierwszy z kropkami: „O.K.”, drugi bez: „OK”. Które z tych konstrukcji uznaje się za poprawne? Wszystkie cztery, Mili Czytelnicy, są dopuszczalne. Jeśli idzie zaś o moje (bardzo subiektywne) zdanie, preferuję wersję spolszczoną „okej” oraz skrót bez kropek, czyli „OK” (jest on bowiem zgodny z polskimi zasadami ortograficznymi).

Oczywiście należy pamiętać, że jest to wyraz o wyraźnie potocznym charakterze. W mowie oficjalnej (zwłaszcza pisanej) zdecydowanie lepiej będzie, gdy poszukamy innego wyrazu o podobnym znaczeniu.