poniedziałek, 2 grudnia 2013

Znowu, znów i znowuż

Które z podanych przeze mnie form – znowu, znów, znowuż – są poprawne? Wszystkie trzy formy znaczą ‘po raz kolejny’, więc wszystkie powyższe konstrukcje są poprawne, choć z jedną drobną uwagą.

Dwie pierwsze formy, czyli znowu oraz znów są równoprawne i można ich używać zamiennie, np. (1) Znowu/znów nie pojechałem na zajęcia. (2) Znów/znowu się spóźniłem. Jeśli idzie o trzecią postać (znowuż), to gdy się uprzemy, również uznamy ją jako równoprawną formę: (1) Znowuż nie pojechałem na zajęcia. (2) Znowuż się spóźniłem. Przestrzegam jednak przed częstym użyciem trzeciej formy, bowiem – choć jest poprawna – uznaje się ją raczej za potoczną. W języku oficjalnym proponuję używania wyłącznie znów oraz znowu.