poniedziałek, 30 grudnia 2013

Pospieszny czy pośpieszny?

Możemy powiedzieć i tak, i tak. Obie formy (ta z artykułowaną spółgłoską twardą szczelinową s oraz ta ze spółgłoską miękką ś) są poprawne i równoprawne. Tak więc pociąg może być pośpieszny albo pospieszny (choć dziś takich pociągów w Polsce praktycznie nie ma, w oficjalnych komunikatach są to bowiem pociągi kategorii TLK czy inne).

My sami możemy się śpieszyć albo spieszyć, ale – i to niezwykle ważna informacja – istnieje tylko rzeczownik pośpiech. Pospiechu w języku polskim nie ma. A więc pośpieszny lub pospieszny, spieszyć się albo śpieszyć się, ale już tylko pośpiech!