niedziela, 8 grudnia 2013

Pokojów czy pokoi?

I tak, i tak, Mili Państwo. Uważam jednak, że nie można poprzestać na tej odpowiedzi. Należy opowiedzieć o tym nieco więcej.

Dziś nie tylko skupimy się na pokojach, zagadnienie bowiem ich dotyczące poszerzymy. Przede wszystkim ustalmy, czego dokładnie dotyczy dzisiejszy wpis. Rzecz rozbija się o dopełniacz liczby mnogiej rzeczowników męskich zakończonych w temacie literą j, na przykład wspominane już pokoje, ale także naboje, napoje, lokaje. Wszystkie wymienione rzeczowniki liczby mnogiej, jak wiele innych, gdzie temat zakończony jest literą jot, mają w dopełniaczu wariantywne końcówki -i lub -ów. Stąd możemy mówić: pokoi, naboi, napoi, lokai albo: pokojów, nabojów, napojów, lokajów. Niektóre formy mogą się wydawać, że są używane częściej, inne rzadziej; najważniejsze jednak, że jedne i drugie są poprawne.

Żeby nie było tak łatwo i przyjemnie, omawiana reguła, jakoby rzeczowniki liczby mnogiej, których temat kończy się literą j, w dopełniaczu miały dwie dopuszczalne końcówki, nie znajdzie zastosowania we wszystkich tego typu rzeczownikach. Są, i bynajmniej nie nieliczne, wyjątki, w których dopuszczalną końcówką jest wyłącznie końcówka -ów. Oto przykłady: zbójów, klejów, dziejów, krajów. Moja rada? Jeśli nie wiesz, czy dany rzeczownik może przyjmować obie końcówki, użyj końcówki -ów