niedziela, 22 grudnia 2013

Chłopaki wyjechali czy wyjechały?

Wiele osób odpowie na zadane wyżej pytanie chyba raczej wyjechali, prawda? A tymczasem okazuje się, że nie jest to poprawna konstrukcja składniowa. Jeśli wyjechali, to poprawnie owo zdanie powinno brzmieć: Chłopcy wyjechali albo Chłopacy wyjechali. Z kolei zdanie z chłopakami powinno przybrać formę: Chłopaki wyjechały.

Rzeczownik chłopaki jest tzw. nieosobową formą rzeczownika osobowego chłopiec, przy którym orzeczenie musi przybrać formę z końcówką –y, czyli na przykład powiedziały. Tak jest też w wypadku innych podobnych rzeczowników, przykładowo Polacy przyjechali, ale Polaki przyjechały.

Całość umotywowana jest historią, jednak nie będę się na ten temat rozwodzić, ponieważ i tak Państwo nie zapamiętają tego, o czym bym napisał, a nie ma to dla Was jakoś specjalnie wielkiego znaczenia. Po prostu należy zapamiętać, że chłopacy przyjechali, napisali, pobiegli itd., ale chłopaki przyjechały, napisały, pobiegły itd.