środa, 9 października 2013

Zaimek ÓW

Wiele osób nadużywa zaimka ów, chcąc nadać swojej wypowiedzi bardziej „wyuczony” charakter. Co gorsza, sporo osób z tej grupy nadużywającej robi to błędnie, bo niekiedy możemy usłyszeć lub przeczytać takie oto przykładowe zdanie: Owy posiłek bardzo mi smakował, podczas gdy poprawnie skonstruowana wypowiedź powinna się rozpoczynać od zaimka ów.

Zacznijmy od odmiany. Zaimek, o którym dziś mówimy, odmienia się przez przypadki jak przymiotniki (jest to więc deklinacja przymiotnikowa), zatem dzieli się na rodzaje i liczby. W związku z czym dla liczby pojedynczej wyróżnia się zaimki: ów (chłopak), owa (dziewczyna) oraz owo (dziecko), zaś w liczbie mnogiej mamy owi (mężczyźni) oraz owe (kobiety, dzieci).

Teraz zwróćmy uwagę na szczegółową odmianę tego zaimka. Przeanalizujmy tabelę:

Liczba pojedyncza
Liczba mnoga

Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki
Rodzaj męskoosobowy
Rodzaj niemęskoosobowy
M.
ów
owa
owo
owi
owe
D.
owego
owej
owego
owych
owych
C.
owemu
owej
owemu
owym
owym
B.
ów / owego
ową
owo
owych
owe
N.
owym
ową
owym
owymi
owymi
Msc.
owym
owej
owym
owych
owych
W.
ów
owa
owo
owi
owe

Przyjrzyjmy się znaczeniu słowa ów. To część mowy, która towarzyszy rzeczownikowi i wyróżnia kogoś lub coś; określa to, o czym była już mowa lub też występuje w zdaniu nadrzędnym, np. Ów student nie zaliczył egzaminu z historii literatury. Najprościej, wskazane zaimki mogą zastępować zaimki wskazujące (ów=ten, owa=ta, owo=to, owi=ci, owe=te). Zaimek ów może również występować w połączeniu z innymi zaimkami (zwykle na drugim miejscu), oznaczać osobę lub rzecz bliżej nieokreśloną, np. Ta śpiewała, owa tańczyła lub: Ta i owa zaprezentowały ciekawe widowisko.

Zanim postawimy zaimek ów przed rzeczownikiem, należy zwrócić uwagę, z jakim rodzajem, liczbą i przede wszystkim przypadkiem mamy do czynienia i wstawić odpowiednio odmieniony przypadek ów, czyli na przykład: ów pan Tadeusz, owej suszarki, owemu łóżku, owych dżentelmenów, owymi pracowniami, owych oknach. Jeśli sytuacja w dalszym ciągu wydaje się Państwu niezrozumiała, to nie ma innej rady jak takiej, aby nie używać w swoich wypowiedziach zaimka ów, jeśli się tego nie potrafi.