sobota, 5 października 2013

JAKBY i JAK BY

Jak w połączeniu z cząstką by możemy zapisać w dwojaki sposób – łącznie i oddzielając je od siebie. Od czego to zależy, kiedy jak zapisujemy? Od znaczenia, w jakim danej formy używamy.

Jakby (a więc pisownię łączną) używamy, kiedy forma ta jest spójnikiem, którego synonimami są gdyby oraz jak gdyby, np. (1) Jakbym wiedział, tobym przyszedł. (2) Wyglądasz, jakbyś nie spał cały tydzień! Mówiąc prościej, takowej struktury używać należy w wyrażeniach porównawczych.

Pisownię rozdzielną należy stosować, kiedy jak jest zaimkiem (oznacza w jaki sposób). Przykłady: (1) Jak by to powiedzieć. (2) Myślę, jak by tu ci pomóc. (3) Zróbcie tak, jak byście chcieli.  Tu również staram się uprościć zasadę; zauważcie, iż cząstka by może nam się łączyć z osobową formą czasownika. Możemy więc powiedzieć: Zróbcie tak, jak byście chcieli, ale można też napisać: Zróbcie tak, jak chcielibyście.

Należy więc albo znać znaczenie używanej przez nas formy, albo sprawdzić, z jaką częścią mowy łączy się cząstka by – jeżeli ze spójnikiem jak, piszemy wtedy jakby; jeśli jednak cząstka by łączy się z czasownikiem, należy zastosować pisownię jak by (wówczas jak jest zaimkiem).