poniedziałek, 21 października 2013

„Szanowny Panie” z przecinkiem na końcu

Powracam dziś do tematu dotyczącego sposobu prowadzenia korespondencji. Chciałbym, byście się zastanowili, która z podanych niżej form adresatywnych jest poprawna. Wpierw jednak pomyślcie, czy i której używacie. Oto przykłady:

Szanowny Panie,
Piszę do Pana (…)

Szanowny Panie,
piszę do Pana (…)

Bardzo często spotyka się formy, w których po przecinku, występującym w nagłówku listu, następuje część zdania (poniżej nagłówka) rozpoczynająca się od wielkiej litery. Okazuje się jednak, że ten zapis jest niepoprawny, a już na pewno niezgodny z naszą polską tradycją. Biję się po stokroć w pierś, bowiem sam do niedawna w taki oto sposób prowadziłem różnego rodzaju korespondencje.

W związku z tym jedynie drugi przykład podany wyżej jest poprawny i w taki oto sposób należy pisać listy tudzież maile. Skąd się bierze pierwszy wariant pisania listów? Prawdopodobnie, pisząc jak wyżej, wzorujemy się na korespondencji angielskiej, w której zapis ten jest zgodny z tamtejszymi normami. U nas rozpoczęcie zdania po nagłówku wielką literą możliwy jest jedynie wtedy, kiedy nagłówek kończymy wykrzyknikiem (druga możliwość, po przecinku, na kończenie nagłówka). Nie zawsze jednak wykrzyknik w liście możemy postawić.