poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Proszę pani, co tam pisze?

Problem dzisiaj poruszany, choć wydaje się być oczywistym, to jednak nieprzerwanie towarzyszy mi od czasów szkoły podstawowej. Niejednokrotnie słyszę wypowiedzi typu: Tam pisze… Z pewnością nie jestem w tym osamotniony, a pytanie: „Proszę pani, co tam pisze?”, zadawane przez uczniów i zastosowane przeze mnie jako temat naszych rozważań, pozwala mi domniemywać, że jest zmorą współczesnych polonistów pracujących w szkole.

Dziś już trudno właściwie mówić, czy jest to błąd. Językoznawcy niestety nader często idą nam „na rękę”, uznając wyrazy tudzież wyrażenia, które dotychczas uchodziły za niepoprawne, za dopuszczalne w mowie potocznej. Na szczęście jest jeszcze norma wzorcowa i to do niej powinniśmy dążyć, jeśli chcemy, by nasza polszczyzna była poprawna.

W związku z powyższym powinniśmy mówić, że tam jest napisane lub tam było napisane. Dopuszczalne są również zwroty takie jak tam piszą (np. dziennikarze gazety) lub w gazecie piszą, do których stosowania namawiam.