niedziela, 11 sierpnia 2013

Nie mów POD RZĄD, bo zrobisz błąd...

Wyrażenie przyimkowe pod rząd, będące notabene niepoprawnym wyrażeniem, tak już się upowszechniło, że walka z nim zdaje się być niczym walka z wiatrakami – z góry skazana na porażkę. Niemniej ja jednak podejmuję tę nierówną walkę i zachęcam Was, aby nie używać podanego wyżej zwrotu.

Pod rząd uznawane jest przez językoznawców za rusycyzm i dawniej było dość rażącym oczy lub uszy błędem. Dziś to wciąż zapożyczenie z języka rosyjskiego (pod rjad), ale już nie jest aż tak bardzo piętnowane z uwagi na wspomniane przeze mnie upowszechnienie. Warto wiedzieć, że istnieje inny odpowiednik zwrotu pod rząd, który jest o wiele bardziej poprawniejszy z punktu widzenia języka polskiego. Mowa jest tu o wyrażeniu z rzędu. W związku z czym lepiej powiedzieć: Trzy dni z rzędu padało (nie: Trzy dni pod rząd padało), a także: Ustawiliśmy się rzędami (nie: Ustawiliśmy się pod rząd). Co ciekawe, są jeszcze poloniści uznający formę z rzędu jako jedynie poprawną, więc tym bardziej zachęcam do unikania formy pod rząd

Być może udało mi się tym krótkim wykładem zachęcić Was, Drodzy Czytelnicy, do stosowania poprawniejszej formy. Kończąc, polecam rymowankę, którą prezentuję poniżej. Ułatwi Wam ona przyswojenie dzisiejszych treści.

 Nie mów: POD RZĄD, bo zrobisz błąd. By nie robić błędu, mów: Z RZĘDU.