wtorek, 6 sierpnia 2013

Niemniej czy nie mniej?

Która z form – niemniej czy nie mniej – jest poprawna? I jedna, i druga. Wszystko zależy od kontekstu.

Zanalizujmy zdanie: Był oczarowany Malwiną, nie mniej niż Magdą. W tym wypadku nie mniej jest efektem połączenia partykuły mniej z nie i oznacza tak samo. Połączenie to rozdzielamy. Co ciekawe, owo wyrażenie bardzo łatwo rozpoznać, bowiem towarzyszy mu zawsze spójnik niż.

Spójrzmy teraz na takie zdanie: Nie był zbyt dobry z matematyki, niemniej zdał maturę. Niemniej użyte w powyższym zdaniu to spójnik (określany często jako „książkowy”). Jego synonimami są: ale, mimo to. Zwrot użyty w tym kontekście, jak widać, pisany jest łącznie.

Warto pamiętać, że połączenie tym niemniej, które nierzadko się słyszy, nie jest poprawne. Dlatego nie możemy powiedzieć: Nie był zbyt dobry z matematyki, tym niemniej zdał maturę. Skoro w tym zdaniu mamy spójnik, który możemy stosować zamiennie ze spójnikiem ale, zróbmy to. Oto zdanie, które otrzymaliśmy: Nie był zbyt dobry z matematyki, tym ale zdał maturę. Widzą Państwo, że zdanie brzmi dziwnie, więc podobnie jak tym ale, unikajmy konstrukcji tym niemniej