czwartek, 20 października 2016

Jak zapisujemy skrót oznaczający spółkę akcyjną?

W kolejnej poradzie językowej rzecz tyczyć się będzie ściśle współczesnej ortografii. Ten oto artykuł poświęcony jest bowiem spółce akcyjnej. Jak wiadomo, nie jestem ekonomistą, więc nie będę się tutaj wypowiadał z ekonomicznego punktu widzenia, ujmę to zagadnienie – swoim zwyczajem – językowo.

Zgodnie z zasadami ortograficznymi w skrótowcach (a ze skrótowcem mamy tu do czynienia) nie jest nigdzie wymagana kropka (por. PKP, ZUS, PKO). Zasadniczo więc powinniśmy pisać skrót powstały od SPÓŁKI AKCYJNEJ bezkropkowo, czyli SA. Ponieważ jednak nierzadko bywa on zapisywany niezgodnie z powyższą zasadach (i to w aktach prawnych lub różnego rodzaju dokumentach urzędowych!), językoznawcy uznają również – na zasadzie oboczności – formę, która z ortograficznej perspektywy jest błędna, a mianowicie S.A., tj. formę z dwiema kropkami.

Sam preferuję postać pierwszą (SA). Nie piętnuje się natomiast formy z kropkami S.A., stąd obie formy powszechnie są akceptowalne