poniedziałek, 17 października 2016

Dlaczego „antykoncepcja”?

Dlaczego zapobieganie ciąży nazywamy antykoncepcją? Koncepcja oznacza przecież pomysł, projekt, więc antykoncepcją powinniśmy raczej określać wyrazy przeciwne pomysłom, projektom, tzn. będące w swoistej opozycji. Co ma zatem do tego zapłodnienie?

Zaprezentowane wyżej rozumowanie jest niesłuszne. Mało kto bowiem ma świadomość, że koncepcja pochodzi od łacińskiego słowa coneptio, które znaczyło właśnie ‘poczęcie, zapłodnienie’. Z tego powodu antykoncepcja to zapobieganie poczęciu. Nowe znaczenie wyrazu koncepcja jest efektem zmian, które nieustannie zachodzą w polszczyźnie (wyrazowi utrwalonemu w języku nadaje się nowe znaczenie, przez co stare ulega zatarciu).