wtorek, 25 października 2016

„Idąc ulicą, zaczął padać deszcz”, czyli o błędzie składniowym z imiesłowem w tle

Dzisiejszą lekcję poprawnej polszczyzny poświęcam imiesłowom przysłówkowym. Sprawiają one bowiem niemałą trudność użytkownikom polszczyzny. Mam jednak nadzieję, że po dzisiejszym wykładzie wszystko stanie się proste.

Imiesłowy to nieosobowe formy czasownika mające cechy przymiotnika (wówczas mówimy o imiesłowie przymiotnikowym) lub przysłówka (tzw. imiesłów przysłówkowy), którego dotyczą niniejsze rozważania. Wśród tych imiesłowów wyróżniamy imiesłowy współczesne (tworzone od czasowników niedokonanych za pomocą zakończenia ­-ąc, np. czytając, idąc) oraz imiesłowy uprzednie (tworzone od czasowników dokonanych za pomocą zakończeń -łszy, -wszy, np. przeszedłszy, zrobiwszy).

Jak pisałem wyżej, bardzo często popełniamy błędy z imiesłowowym równoważnikiem zdania. Błąd zawarty jest już w temacie naszych rozważań (Idąc ulicą, zaczął padać deszcz). Na czym on polega? Otóż czynności, które wyrażone są imiesłowem (idąc) oraz czasownikiem osobowym w zdaniu nadrzędnym (zaczął padać), muszą mieć tego samego wykonawcę! Innymi słowy – zdanie musi wskazywać na ten sam podmiot. Powinniśmy więc przekształcić to zdanie i napisać np. Kiedy szedł ulicą, zaczął padać deszczW tym oto przykładzie należy więc pozbyć się imiesłowu. Wskażmy jednak dla przykładu kilka zdań, w których imiesłów użyty został prawidłowo:

  1. Napisawszy rozprawkę, Piotrek postanowił pobiegać (bo Piotrek napisał rozprawkę i Piotrek postanowił pobiegać).
  2. Chcąc szybko położyć się spać, niezwłocznie zjadła kolację i poszła się kąpać (bo bliżej nieokreślona kobieta chciała szybko położyć się spać i bliżej nieokreślona kobieta niezwłocznie zjadła kolację i poszła się kąpać).
Przykłady zdań niepoprawnych: 

  1. Jedząc obiad, zadzwonił Marek (poprawnie: Gdy jadł (albo: jadła) obiad, zadzwonił Marek.
  2. Licząc zadanie, wypisał się długopis (poprawnie: Kiedy liczył zadanie, wypisał się długopis).