niedziela, 23 października 2016

„(Do)radcy” czy „(do)radcowie”?

Jak powinno być prawidłowo: radcy prawni czy radcowie prawni? Ta kwestia zaintrygowała panią Anię, która postanowiła napisać do mnie w tej sprawie. Zastanawiał ją bowiem fakt, że dotychczas spotykała one różne formy mianownikowe. Czy któraś z wyżej podanych jest błędna?

Otóż rzecz ma się tak, że obie formy są poprawne. Dopuszcza się więc w mianowniku liczby mnogiej postać radcy oraz radcowie. Można używać obu tych wyrazów wymiennie, choć warto pamiętać o konsekwencji.

Co ciekawe, zgoła inaczej wygląda sprawa dotycząca wyrazu doradcy. Tu bowiem poprawna jest tylko jedna forma (*doradcowie to błąd).