niedziela, 29 maja 2016

„Złoty” i „minuta” – z kropką czy bez?

Znana reguła ortograficzna głosi, że jeżeli skrót od wyrazu nie kończy się tą samą literą, którą kończy się wyraz, trzeba postawić w nim kropkę (zob. prof., ks.). Są niestety wyjątki od tej reguły.

Wyjątkami, o których mowa, są skróty od słów złoty i minuta. Oba te wyrazy zapisujemy bez kropki. Obowiązuje zatem pisownia 30 zł (nie: *30 zł.), 10 min (nie: *10 min.). Wyjątkowo w tych wypadkach kropki pomijamy (o ile nie kończymy tymi skrótami zdania!).

Warto przy okazji tych rozważań wspomnieć, że mamy dwa złote, trzy złote, cztery złote, ale potem już pięć złotych, sześć złotych, dziesięć złotych, sto złotych itd. Niewymawianie tego wygłosowego -ch jest błędem (nie: *128 złoty, ale: 128 złotych).