wtorek, 24 maja 2016

Czym się różni „jakiś” od „jakichś”?

Jakiś i jakichś to właściwie ten sam wyraz, ale – co widać – w różnych formach. Warto wiedzieć, kiedy danej postaci należy użyć, by nie popełnić błędu. Są one – dodajmy – nierzadkie.

Jakiś to zaimek nieokreślony rodzaju męskiego. Używany bywa on w mianowniku (zob. (1) Jakiś chłopak stoi na peronie; (2) Muszę kupić jakiś długopis) oraz w  niemęskożywotnym bierniku (por. Widzę jakiś długopis na podłodze, ale: Widzę jakiegoś chłopaka na peronie).

Z kolei forma jakichś odnosi się liczby mnogiej. Ściślej zaś do dopełniacza oraz miejscownika. Oto przykłady: (1) Nie masz jakichś znajomych, którzy mogliby ci pomóc? (2) Rodzice rozmawiali o jakichś ważnych dokumentach.

Z powyższych rozważań jasno wynika, jaką rolę przypisuje się w zdaniu zaimkom jakiś oraz jakichś. Widać wyraźnie, że zdanie typu: *Ciągle wspomina o jakiś dzieciach  jest błędne.