środa, 11 maja 2016

„W drodze” czy „na drodze” – problem z przyimkiem

Jeśli chcemy osiągnąć jakiś cel, robimy to w drodze czy na drodze czegoś? Która z podanych form jest poprawna?

Cel można osiągnąć na różne sposoby. Poprawne są obie powyższe konstrukcje. Można bowiem osiągnąć coś na jakiejś drodze (np. na drodze negocjacji), w drodze czegoś (np. w drodze dyskusji) czy nawet jakąś drogą (np. zawiłą drogą). Ważne, aby zaplanowany cel został osiągnięty.