piątek, 27 maja 2016

„Szacunek dla kogoś” czy „do kogoś”?

Miewamy szacunek dla kogoś czy do kogoś? Która z podanych form jest poprawna?

Można mówić o szacunku dla kogoś/czegoś oraz o szacunku do kogoś/czegoś. Obie te formy są dozwolone. Konstrukcja z przyimkiem do jest wprawdzie rzadsza, niemniej można mówić i tak, i tak. Nie ma więc błędu w zdaniu Mam ogromny szacunek dla twojej pracy. Bezbłędna jest też fraza Mam ogromny szacunek do twojej pracy.