czwartek, 19 maja 2016

Wstawiamy „posta” czy „post”? Na „Facebooka” czy „Facebooku”?


Pan Bartłomiej zapytał o rzeczownik post i Facebook w zdaniu: Wstawiam post/posta na Facebooka/Facebooku/Fejsa/Fejsie. Które z podanych tu form są poprawne?

Post oznaczający ‘wpis na forum internetowym’ przyjmuje w dopełniaczu postać posta (w odróżnieniu od postu mającego konotacje religijne). Wzorcowo jednak powinniśmy się tu posłużyć nie dopełniaczem, ale biernikiem, który w tym wypadku jest równy mianownikowi, ponieważ to rzeczownik nieżywotny.

Gdy idzie o drugą część zdania, to można coś wstawiać NA CZYMŚ albo NA COŚ (zob. Wstaw na stole//Wstaw na stół). Jeśli chcemy wyeksponować miejsce, w którym coś umieszczamy, to wypada nam posłużyć się rzeczownikiem w (jak sama nazwa przypadka wskazuje) miejscowniku. Druga forma (na coś) wymaga od nas biernika. Facebook, ponieważ jest – tak jak post – rzeczownikiem męskim nieżywotnym, wzorcowo musi przyjąć formę równą mianownikowi (tj. wstaw na Facebook).

Wyraz Fejs, tj. spolszczona i w dodatku skrócona nazwa popularnego serwisu, z którego częstokroć korzystamy, ma status formy potoczonej. Innymi słowy – polecałbym formę wstawiać post na Facebooku.