piątek, 6 maja 2016

„Że” czy „iż” – który spójnik lepszy?

Spójniki że, to dwa wyrazy mające to samo znaczenie. Oba łączą zdania podrzędne ze zdaniem nadrzędnym lub ich równoważniki rozwijające treść składników zdania nadrzędnego. Różnią się z kolei stylistyczną wartością, o czym należy pamiętać.

Spójnik ma charakter książkowy, jego semantyczny odpowiednik że to spójnik wyraźnie neutralny. To oznacza, że w swoich wypowiedziach (szczególnie w mowie potocznej) powinniśmy dawać pierwszeństwo spójnikowi że. Zbyt częste używanie może bowiem trącić pretensjonalnością (por. Myślę, możemy jutro wybrać się na wycieczkę).

Optymalne rozwiązanie to zatem stosowanie spójnika , jeśli w pobliżu nagromadzono sporo spójnika że, jak następuje to niekiedy w wypadku zdań wielokrotnie złożonych (por. (1) Mama mówi, że z rozmowy z Filipem wynika, że to, co się wydarzyło, jest nieprawdopodobne; (2) Mama mówi, że z rozmowy z Filipem wynika, to, co się wydarzyło, jest nieprawdopodobne). W innych sytuacjach stawiałbym na że.