sobota, 14 maja 2016

Dlaczego przymiotnik od miejscowości Leszno to „leszczyński”?


Choć mieszkańcy Leszna – miejscowości położonej w województwie wielkopolskim – to lesznianie, przymiotnik powstały od tej nazwy to nie leszniański, lesznowski itp., tylko leszczyński. Dlaczego?

Nie do końca jest tak, że mieszkańców Leszna określamy mianem tylko lesznianów. Formą akceptowalną są również inne (leszcznianin oraz leszczynianin). Natomiast przymiotnik odmiejscowy tej miejscowości to wyłącznie leszczyński. Skąd to cz we wskazanych wyżej wyrazach? Mają one uzasadnienie, ponieważ powstały od dawnej nazwy Leszna. Ongiś bowiem miasto to miało nazwę Leszczno (jeszcze wcześniej nawet Lesczno). Widać zatem, że forma przymiotnikowa nie jest bynajmniej nieregularna. Powstała od rdzenia starej nazwy miasta (lescz-), która wskutek fonetycznego uproszczenia przekształciła się w końcu w formę lesz-.

Przy okazji warto również spostrzec, że nazwa Leszno (daw. Leszczno) ma niewątpliwie charakter topograficzny. Wskazuje bowiem na lesistość miejsca, koło którego owo miasto powstało.