poniedziałek, 16 maja 2016

O „modernizmie”, „organizmie”, „realizmie”, czyli jak wymawiać różnego typu „izmy”?

Mamy w języku polskim bardzo dużo wyrazów zakończonych w mianowniku na -izm/-yzm (por. romantyzm, dekadentyzm, modernizm, organizm i inne). Jak się okazuje, wszystkie one mogą budzić wątpliwości natury fonetycznej. Jak bowiem poprawnie wymawiać – o romantyzmie czy romantyźmie? O autyzmie czy autyźmie?

Na gruncie wymawianiowym obie formy są dopuszczalne. Można więc używać postaci romantyzmie, ale nie popełniamy błędu fonetycznego, jeśli posłużymy się formą romantyźmie. Ta druga konstrukcja jest nawet częstsza, gdyż jest łatwiejsza w wymowie. Przy czym należy pamiętać, że w pisowni obowiązuje nas wyłącznie postać romantyzmie, modernizmie, naturalizmie itd. Postać z literą ź to błąd.