wtorek, 26 kwietnia 2016

A nóż, widelec, czyli o „nożu”, którego być nie powinno!

Jest w polszczyźnie taki związek frazeologiczny, w którym występuje widelec oraz nóż – *a nóż, widelec. Nie wszyscy jednak wiedzą, że powyższy zapis jest błędny (stąd poprzedzająca ów zapis gwiazdka).

Przytoczony wyżej frazeologizm jest żartem językowym. Przez skojarzenie z dawnym wykrzyknieniem nuż, które komunikuje nam, że coś się zaczyna nagle, nieoczekiwanie, a przy tym w sposób gwałtowny, dodano do niego zwrot widelec. Przy czym nie mamy tutaj do czynienia z nożem jako takim, w związku z tym obowiązuje nas pisownia z literą u (zob. Niech spróbuje swoich sił w tym konkursie, a nuż się uda?; nie: *a nóż się uda).