poniedziałek, 11 kwietnia 2016

Jak poprawnie dzwonić? „Pod numer”, „na numer” czy jeszcze inaczej?

Telefony są dzisiaj tak powszechne, że korzystają z nich biegle niemal kilkuletnie dzieci. Nie będę zatem wyjaśniał, jak się nimi posługiwać, co może sugerować temat dzisiejszych rozważań. Spieszę  z wyjaśnieniami, że dzisiejszy wpis skupia się na zagadnieniu poprawnego użycia wyrażeń przyimkowych związanych z wykonywaniem połączeń. Dzwonimy pod numer, pod numerem, na numer? Która forma jest poprawna?

Jakiś czas temu (konkretnie we wrześniu ub. roku) pisałem o konstrukcjach związanych z wysyłaniem czegoś pod adresem/na adres (przypomnij sobie artykuł). O ile w tym wypadu słowniki dopuszczają zarówno formę pod adresem, jak i na adres, o tyle w wypadku połączenia czasownika dzwonić z wyrażeniem przyimkowym pod numer/na numer, poprawna jest tylko jedna forma. Jest nią dzwonić pod numer. Nie dzwońmy zatem na numer, chociaż pewnie się dodzwonimy, ale dobrze jest wykonywać połączenia telefoniczne zgodnie z normą wzorcową, a ta nakazuje – przypomnijmy raz jeszcze, aby się utrwaliło – dzwonić pod numer.